Tutaj możzesz dokonaćc wyboru, który rodzaj obrabiarki chcesz wykonaćc
This page is translated by Grzegorz Swistek - Poland
france  Romanian englisch

Gdy planujesz wykonaćc włlasnąa obrabiarkęe, musisz dokonaćc wyboru: JAK.
Narysowałlem kilka maszyn i przedstawięe zalety i wady każzdej z nich.
Pomarańnczowe elementy to prowadnice.

1) Pierwsza maszyna jest odpowiednia dla kogośs kto ma zamiar wykonaćc swojąa pierwsząa obrabiarkęe. Wrzeciono ostrza porusza sięe w osi X i Z.
drawing of engraving machine type1

Click on the picture and he will be enlarged

Zalety:

  -Łatwa w wykonaniu
  -Stabilna

Wady:

* materiałl sięe porusza

  -Nie możzna obrabiaćc cięeżzkich materiałlów (obiektów), ponieważz ilnik krokowy musi utrzymaćc materiałl w miejscu

  -Rozmiar graverowania nie jest zbyt dużzy


 

 

 

 

 

 

 

 

2) Drugi rodzaj jest równieżz dobry dla kogośs kto pragnie zbudowaćc swojąa pierwsząa obrabiarkęe. Wrzeciono porusza sięe tylko w osi Z a obrabiany materiałl porusza sięe w osi X i Y.

drawing of engraving machine type2

Click on the picture and he will be enlarged

Zalety:

  - Łatwa do wykonania

  - Gdy osie: X i Y zachowująa z osiąa Z kąat inny niżz 90 stopni, głlęebokośsćc grawerowania bęedzie zawsze taka sama.

Wady:

- ponieważz materiałl sięe porusza

  -Nie możzna obrabiaćc cięeżzkich materiałlów (obiektów), ponieważz ilnik krokowy musi utrzymaćc materiałl w miejscu

  -Rozmiar graverowania nie jest zbyt dużzy

- nie tak stabilna jak obrabiarka nr 1, ponieważz gdy obrabiany obiekt jest cięeżzki i musi byćc obrabiany na końncu osi Y, to bęedzie poruszałl stołlem pod spodem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Trzeci rodzaj jest bardziej skomplikowany dla nowicjusza. Wrzeciono porusza sięe we wszystkich kierunkach.

drawing of engraving machine type3

Click on the picture and he will be enlarged

Zalety:

  gdy grawerujesz bardzo dużze tabliczki z nazwąa (nazwiskiem) możzesz umieśscićc obrabiarkęe na materiale. Tak więec możzesz grawerowaćc nawet płlyty o wymiarach 3x3m

Wady:

  - trudnośsci w uzskaniu stabilnej konstrukcji

  - prowadnica w osi Y busi byćc bardzo stabilna i precyzyjna

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Czwarta konstrukcja jest równieżz dobra dla kogośs kto robi swojąa pierwsząa obrabiarkęe. Wrzeciono porusza sięe w osi X, Y i Z a obrabiany materiałl sięe nie porusza.

drawing of engraving machine type4

Click on the picture and he will be enlarged

Zalety:

  - Dobra do zrobienia

  - dłlugośsćc materiałlu w osi Y jest nieograniczona

  - bardzo dobra do grawerowania płlytek drukowanych

Wady:

  - musisz użzyćc dobrych prowadnic w osi Y, ponieważz mogąa sięe szybko zużzyćc (nie wiem co oznacza turnover w tym kontekśscie)