hobby-cnc

Welcome to my
Robotic site.

 

 

Geisoleerde Accu Bewaking
door Ton v. Lankveld

In mijn (toekomstig) autonoom wagentje heb ik twee accu's. Een van 6V, voor de motoren, en een van 12V, voor de elektronika. Om te voorkomen dat pulsen die geinduceerd worden door de motoren en motorbesturingen de elektronika storen, moeten deze groepen strikt galvanisch gescheiden blijven. Om toch signalen van de 6V naar de 12V te kunnen sturen kan men onder andere gebruik maken van optocouplers.

accu_bewaking

(Het plaatje opslaan met rechtermuisknop. Dan is hij groter en beter te zien.)
 

Zoals je in het schema kunt zien heb ik de bekende timer NE555 als oscillator gebruikt. De onderdelen R1, R2 en Cl bepalen de frequentie. De zenerdiode Dl levert de referentiespanning van 2,4V. Als nu de accuspanning daalt lijkt het voor de 555 alsof de referentiespanning stijgt. Hierdoor duurt het langer voordat de spanning over Cl de 2,4V bereikt, en dus daalt de frequentie.

De twee transistors zijn als stroombron geschakeld. De zener levert, als de uitgang van de 555 hoog is, een vaste spanning en de collectorstroom wordt dan bepaald door de emitorweerstand. De stroom door T1, vr de optocoupler, is ingesteld op ongeveer 10mA. De stroom door de LED op ongeveer 20mA.

Beneden de 3V accuspanning houdt de oscillater er mee op. Tussen de 7.0 en 4.0V ligt de frequentie-spanningverhouding op; 730Hz + 77Hz/V.

Er zijn twee methoden om deze freqentie om te zetten in een meetwaarde. Men kan natuurlijk de frequentie direkt meten en daar de accuspanning van afleiden. Of men hangt achter de optocoupler een getriggerde pulsgever, bijvoorbeeld een NE555, die een puls

van circa 1 mSec afgeeft en vlakt deze pulsen af met een weerstand en kondensator. Nu nog de offsetspanning, veroorzaakt door de 730Hz, aftrekken en men heeft een analoge

spanning die evenredig is met de accuspanning.

Wil men deze schakeling gebruiken voor een andere accuspanning, bijvoorbeeld 12V, dan zal men andere zenerdiode's moeten kiezen. Eveneens zal men de weerstanden R4 en R6 opnieuw moeten berekenen.

Dit artikel komt uit het maandblad Robobits
 van de HCC gebruikers groep Robotica.
Wilt u meer weten over deze onderwerpen ?
kom dan naar onze Gebruikers dagen
 iedere eerste zaterdag van de maand.
sporthal "De Dissel" te Hooglanderveen

 

copyright © 2000 - 2007 Majosoft
www.majosoft.com

netherlands
england
germany

Heeft u ook een leuke hobby en wilt u die ook graag tonen ? Stuur een email naar majosoft at outlook dot com Wij maken voor u de site als u de gegevens aan kan leveren.

Do you have also a nice hobby and you want to show it. Please send an email to majosoft at outlook dot com . We make the site if you can deliver the information.

Haben Sie auch ein Hobby und wollen sie das sehn lassen. Bitte schicken Sie eine email zu majosoft at outlook dot com . Wir machen die zeite fur ihn, wenn sie uns die information geben.

[Robotic] [Projects] [Radio Control to PC interface] [Kermit] [Robotic Arm] [Robot arm 2] [Info] [Datasheets] [PICmicro microcontrollers] [Maandblad] [Beginners..... B+ boardje] [Het PeeWee interface] [Opamps deel1] [Opamps deel2] [Geisoleerde Accu Bewaking] [IR-PROXIM] [Inleiding digitale bouwstenen] [Digitale logische bouwstenen] [Het aansturen van Solid State Relais] [Finite State Machines om een Robot gedrag te Leren] [PWMDRV-S-M-L voor kleine tot grote motoren] [SENSOREN IN DE TUINBOUW] [Ombouw radiografisch bestuurbare rc auto naar Robot auto] [Grondbeginselen van de digitale logica] [SENSOREN IN DE TUINBOUW2] [U2352B A TCM] [Eenvoudige tiptoets] [Stappen motor sturing] [Robotic Links] [bijeenkomsten] [HCC Robotic Day  8 jan 2005] [HCC Robotic Day]