hobby-cnc

Welcome to my
Robotic site.

 

 

Grondbeginselen van de digitale logica
geschreven door Paul Smits

De Or-poort

De derde digitale logische basisbouwsteen is de OR-poort. Evenals de AND-poort, is de OR-poort een elektronische schakeling met twee of meer ingangen en één enkele uitgang.

Het voert een unieke logische functie uit op logische ingangssignalen. De uitgang van een OR-poort is een logische 1 als één of meer van zijn ingangen een logische 1 zijn. In alle andere gevallen zal de uitgang een logische 0 zijn. Het logische symbool om een OR-poort weer te geven is getekend in figuur 1 . OR-poortren zijn beschikbaar in IC-vorm met 2,3,4 en 8 ingangen.

Het uitgangsignaal van een OR-poort is een 1, als één of meer van zijn ingangs- signalen een logische 1 zijn.

robobits_8_04.jpg_Picture2
Figuur 1

Schakelformules zijn ook toepasbaar op de OR-poorten. Bekijk figuur 3. U kunt hierin zien dat de uitgangs-

spanning Q wordt

uitgedrukt in de ingangsspanningen A en B. Het plusteken stelt in dit voorbeeld de OR-functie voor. Deze formule voor het uitgangssignaal wordt gelezen als: Q is gelijk aan A OR (of OF) B.

De waarheidstabel in figuur 2 laat de werking zien van een OR-poort met twee ingangen. De uitgang is een logische 0 als beide ingangen een logische 0 zijn.

Als één van beide ingangen, of beide ingangen een logische 1 zijn, zal ook de uitgang een logische 1 zijn.

robobits_8_04.jpg_Picture3
Figuur 2

De werking van de OR-poort wordt verder verklaard door de signaalvormen A, B en Q in figuur 3. Bekijk dit figuur en controleer zorgvuldig, dat wanneer één van beide ingangen een logische 1 is, ook de uitgang een logische 1 is.

robobits_8_04.jpg_Picture1Figuur 3

Figuur 4 laat ons OR-poorten zien met 3 en 4 ingangen samen met hun schakelformule. De + tekens scheiden de termen.

robobits_8_04.jpg_Picture4Figuur 4

Een typische toepassing

voor een OR-poort laat figuur 5 zien. Hier ontvangt een OR-poort met twee ingangen een signaal van een met de hand te bedienen drukschakelaar en van een temperatuurgevoelige schakelaar. Het uitgangssignaal van de OR-poort bestuurt de motor van een ventilator. Als de uitgang van de OR-poort een logische 1 is, zal de ventilator gaan draaien. In deze toepassing kan men de ventilator op twee manieren laten draaien. Ten eerste, men kan de ventilator laten draaien door eenvoudig op de drukschakelaar te drukken. Die zorgt er voor dat er een logische 1 komt te staan op de ingang PB van de OR-poort. Wanneer één van de ingangen of beide ingangen een logische 1 zijn, zal de uitgang een logische 1 zijn. Een logische 1 op de uitgang zal de ventilator laten draaien.

De andere manier om de ventilator te laten draaien is die, wanneer de temperatuurvoeler een logische 1 levert aan de ingang T van de OR-poort. De temperatuurvoeler is een warmte-gevoelige schakelaar die zo is ingesteld, dat wanneer de temperatuur boven een van te voren ingestelde waarde komt, hij met een klik dicht gaat en een logische 1 af geeft aan de ingang van de OR-poort. De temperatuurvoeler is in principe een thermostaat. Hij wordt zo ingesteld dat wanneer de temperatuur stijgt boven een bepaald niveau, de ventilator gaat draaien.

Let op de schakelformule van deze schakeling. We duiden de ingangen van de OR-poort aan met PB voor de drukschakelaar en T voor de temperatuurvoeler. De uitgang M geeft de ventilator aan. De schakelformule geeft het verband

tussen de ingangssignalen en het uitgangssignaal : M = PB + T.

robobits_8_05.jpg_Picture2figuur 5

Een ander voorbeeld van een OR-poort en een AND-poort

is getekend in figuur

6. In de meeste digitale schakelingen worden twee of meer poorten gecombineerd om te komen tot een volledige combinatorische schakeling.

robobits_8_05.jpg_Picture1figuur 6

Bekijk het gecombineerde circuit volgens figuur 6, dat een vereenvoudigd inbraakalarm voor een woonhuis is. De

Or-poort bezit vijf ingangen. Deze ingangen worden van signalen voorzien via schakelaars, die op hun beurt worden bediend door ramen (W) en deuren (D) in de woning. Wanneer de ramen en de deuren gesloten zijn, zorgen de schakelaars voor een logische 0 op elk van de ingangen van de OR-poort.

Echter : waneer één van de deuren of ramen open gaat, wordt de daarbij behorende schakelaar gesloten en wordt de daarmee overeenkomende ingang van de OR-poort een logische 1.

De uitgang van de OR-poort vormt één van de ingangen van een AND-poort. De andere ingang van deze AND-poort is een besturingssignaal L, dat wordt opgewekt door een lichtgevoelig element(lichtsensor). In deze schakeling geeft deze sensor aan of het dag is of nacht. Bij daglicht geeft de sensor een logische 0 en voert dit signaal toe aan de ingang van de AND-poort. Daardoor wordt de OR-poort eenvoudig geblokkeerd of genegeerd. Als de lichtsensor een logische 0 toevoert aan de AND-poort, zal de uitgang van de AND-poort een logische 0 zijn en er zal verder geen actie plaats vinden.

Wanneer het avond wordt, zal de lichtsensor omschakelen en een logische 1 toevoeren aan de AND-poort. Dit signaal zorgt ervoor dat de AND-poort kan functioneren (`enables' de AND-poort), die dan het uitgangssignaal van de OR-poort herkent. Op dit moment zal bij het openen van één of meer deuren of ramen, een logische 1 worden toegevoerd aan de ingang van de OR-poort. Deze zal op zijn beurt door de AND-poort gaan en de uitgang berijken. De uitgang van de AND-poort bestuurt een alarmbel. Controleer, bij het kijken naar figuur 5, de schakelformule A = L( D 1 + D2 + W1 + W2 + W3 ) op zijn juistheid.

Dit artikelkomt uit het maandblad Robobits
 van de HCC gebruikers groep Robotica.
Wilt u meer weten over deze onderwerpen ?
kom dan naar onze Gebruikers dagen
 iedere eerste zaterdag van de maand.
sporthal "De Dissel" te Hooglanderveen

 

copyright © 2000 - 2007 Majosoft
www.majosoft.com

netherlands
england
germany

Heeft u ook een leuke hobby en wilt u die ook graag tonen ? Stuur een email naar majosoft at outlook dot com Wij maken voor u de site als u de gegevens aan kan leveren.

Do you have also a nice hobby and you want to show it. Please send an email to majosoft at outlook dot com . We make the site if you can deliver the information.

Haben Sie auch ein Hobby und wollen sie das sehn lassen. Bitte schicken Sie eine email zu majosoft at outlook dot com . Wir machen die zeite fur ihn, wenn sie uns die information geben.

[Robotic] [Projects] [Radio Control to PC interface] [Kermit] [Robotic Arm] [Robot arm 2] [Info] [Datasheets] [PICmicro microcontrollers] [Maandblad] [Beginners..... B+ boardje] [Het PeeWee interface] [Opamps deel1] [Opamps deel2] [Geisoleerde Accu Bewaking] [IR-PROXIM] [Inleiding digitale bouwstenen] [Digitale logische bouwstenen] [Het aansturen van Solid State Relais] [Finite State Machines om een Robot gedrag te Leren] [PWMDRV-S-M-L voor kleine tot grote motoren] [SENSOREN IN DE TUINBOUW] [Ombouw radiografisch bestuurbare rc auto naar Robot auto] [Grondbeginselen van de digitale logica] [SENSOREN IN DE TUINBOUW2] [U2352B A TCM] [Eenvoudige tiptoets] [Stappen motor sturing] [Robotic Links] [bijeenkomsten] [HCC Robotic Day  8 jan 2005] [HCC Robotic Day]