hobby-cnc

Welcome to my
Robotic site.

 

 

Inleiding digitale bouwstenen

Inleiding.

In dit hoofdstuk zullen we ons bezig houden met de basis-poorten. De logische data-signalen die door de combinatorische logische schakelingen bewerkt worden, zijn opgebouwd uit een aantal geselecteerde digitale logische bouwstenen, die een specifieke bewerking uitvoeren op de logische data. De basis wordt gevormd door de drie digitale logische bouwstenen, de inventor, de AND-poort en de OR-poort. Afgeleid hiervan zijn: de NAND, NOR, EXCLUSIVE-OR en de EXCLUSIVE-NOR.Deze poortschakelingen worden ook op ruime schaal toegepast. Deze digitale logische elementen zijn de basis-bouwstenen voor alle digitale apperatuur. Laten we eens kijken naar elk van deze schakelingen.

De Inventor.

Een inventor is een digitale schakeling waaarvan de uitvoer het tegenovergestelde is van de invoer. Als de invoer een logische 0 is, dan is de logische uitvoer een 1. Met een logische 1 als invoer , is de uitvoer het tegenovergestelde, ofwel een logische 0. Een inventor wordt ook wel een NOT-schakeling genoemd omdat de uitvoer niet gelijk is (NOT) aan deinvoer. De invoer en de uitvoer zijn tegenovergesteld aan elkaar. Figuur 1 laat het logische symbool zien dat gebruikt wordt om een inventor voor te stellen. De inventor kan worden toegepast samen met een grote verschijdenheid aan electronische circuits.

De driehoek in het symbool stelt het elektronische circuit zelf voor.robobits_4_01_1

Met het oog op het doel van deze bespreking in dit hoofdstuk, zullen we de preciese elektronische schakeling van logische poorten niet behandelen. We willen ons liever concentreren op de logischefuncties. De functie van de inventor is een signaal op te wekken dat het tegenovergestelde of de inverse is van het ingangs signaal. Deze functie wordt aangegeven door de kleine circel op de punt van het driehoek symbool, of ook wel door een cirkeltje op de basis van het symbool tegenover de punt.

In de meeste moderne digitale toepassingen, komen alle elektronische schakelingen voor als IC's, dat wil zeggen zij zijn uitgevoerd als geintregeerde schakelingen. Om de schakeling werkelijk te kunnen begrijpen, is het niet nodig deze schakelingen te ontwerpen of op te bouwen. Het is slechts nodig hun basisfuncties te kennen en in te zien hoe ze verstandig worden toegepast. In de meeste schema's van digitale apperatuur worden liever de logische symbolen gebruikt dan de schema's van de circuits zelf. Een inventor heeft een enkele uitgang en een enkele ingang, zoals figuur 2 laat zien. Merk op dat de invoer en de uitvoer worden aangegeven met een letter. In het algemeen geven we logische signalen een naam die bestaat uiteen enkele letter of verscheidene letters plus een getal. Het idee daarachter is een verkorte naam te maken om zo te kunnen verwijzen naar elk

afzonderlijk signaal. In figuur 2 noemen we de ingang van de inventor A. De uitvoer van de inventor wordt aangeduid met C omdat dit een ander logische signaal is.

Merk op dat het signaal C gebruikt wordt in eenrobobits_4_02_1 formule die de uitvoer uitdrukt als functie van de invoer A. Deze formule wordt gelezen als C = NOT A. Het streepje boven de A wordt gebruikt om de logische NOT functie, of het tegenovergestelde aan te geven.

 

Boole-algebra of schakelalgebra.

Eenvoudig op algebra lijkende uitdrukkingen worden vaak gebruikt bij digitale schakelingen om het verband tussen invoer en de uitvoer aan te geven. Dit is een onderdeel van een wiskundige methode, bekent onder de naam Boole-algebra of schakel-algebra.

Deze methode wordt gebruikt om digitale logische signalen weer te geven en om de logische bewerking, die door de logische schakeling

robobits_4_02_2
wordt uitgevoerd, uit te drukken in een formule. Kijk naar figuur 3.

Hier laten we zien hoe de logische in- en uitgangssignalen van een inventor er in werkelijkheid uit zien. De invoer wordt geschakeld tussen nul (logische 0) en de +5 volt (logische 1). De uitvoer evenzo, maar merk op dat wanneer de invoer nul is, de uitvoer +5 volt is en omgekeerd. Schakelformules en signaalvormen worden vaak gebruikt om toestand van in- en uitvoer van de digitale logische schakelingen te laten zien.

Een andere veel toege paste methode is de waarheidstabel. Een waarheidstabel is eenvoudig een kaart waarop alle mogelijke combinaties van in- en uitvoersignalen van een bepaalde logische schakeling staan aangegeven. Figuur 4 laat evereenkomstige uitgangssignalen.

robobits_4_02_3

 

Dit artikelkomt uit het maandblad Robobits
 van de HCC gebruikers groep Robotica.
Wilt u meer weten over deze onderwerpen ?
kom dan naar onze Gebruikers dagen
 iedere eerste zaterdag van de maand.
sporthal "De Dissel" te Hooglanderveen

 

copyright © 2000 - 2007 Majosoft
www.majosoft.com

netherlands
england
germany

Heeft u ook een leuke hobby en wilt u die ook graag tonen ? Stuur een email naar majosoft at outlook dot com Wij maken voor u de site als u de gegevens aan kan leveren.

Do you have also a nice hobby and you want to show it. Please send an email to majosoft at outlook dot com . We make the site if you can deliver the information.

Haben Sie auch ein Hobby und wollen sie das sehn lassen. Bitte schicken Sie eine email zu majosoft at outlook dot com . Wir machen die zeite fur ihn, wenn sie uns die information geben.

[Robotic] [Projects] [Radio Control to PC interface] [Kermit] [Robotic Arm] [Robot arm 2] [Info] [Datasheets] [PICmicro microcontrollers] [Maandblad] [Beginners..... B+ boardje] [Het PeeWee interface] [Opamps deel1] [Opamps deel2] [Geisoleerde Accu Bewaking] [IR-PROXIM] [Inleiding digitale bouwstenen] [Digitale logische bouwstenen] [Het aansturen van Solid State Relais] [Finite State Machines om een Robot gedrag te Leren] [PWMDRV-S-M-L voor kleine tot grote motoren] [SENSOREN IN DE TUINBOUW] [Ombouw radiografisch bestuurbare rc auto naar Robot auto] [Grondbeginselen van de digitale logica] [SENSOREN IN DE TUINBOUW2] [U2352B A TCM] [Eenvoudige tiptoets] [Stappen motor sturing] [Robotic Links] [bijeenkomsten] [HCC Robotic Day  8 jan 2005] [HCC Robotic Day]