Welkom op de Scheepvaart site
van Maarten Dijkhuizen

 

Heeft u zelf ook gevaren en wilt u onze bezoekers ook laten genieten van uw verhalen ?
Maak dan een mooi verhaal en stuur dat naar
dit Email adres.

 

4.m.s.rolf:
Het m.s. Rolf, een kustvaartuig van 400 ton, met een bemanning van 10 koppen kwam op 14 Juni 1940 te Dakar aan met een lading grondnoten, bestemd voor Bordeaux. Er ontstonden moeilijkheden met de Fransche autoriteiten. Zij weigerden dieselolie te verstrekken en wilden geen vergunning geven de reis naar Casablanca voort te zetten. In de loop van Juli kreeg de gezagvoerder herhaaldelijk opdracht van den Nederlandschen en den Britschen consul Dakar te verlaten. Het vaartuigje werd echter streng bewaakt en op 12 Juli werd de eerste machinist onder bedreiging gedwongen de aanzetluchtpijp van den motor te verwijderen. Een scherp protest hiertegen bleef zonder resultaat. Het m.s. rolf lag tussen een vijftigtal schepen in de haven.Op 30 juli werd schriftelijk opdracht gegeven alle brandstofverstuivers van van hoofd en reservemotor in te leveren. De kapitein begreep, dat er gehandeld moest worden, en met een geimproviseerde noodaanzetluchtpijp besloot hij een poging te wagen. Toen de duisternis was ingevallen werd bet anker gelicht, en tussen de andere schepen door gemanoevreerd. Tot 24 maal toe geraakte het vaartuig in zoeklichtbundels, zodat de motor gestopt moest worden om ontdekking te voorkomen. Tenslotte wist men veilig en wel over de beide havenversperringen heen te varen en de open zee te bereiken. Op 5 Augustus kwam het schip, met de kloeke bemanning, behouden op de reede van Monrovia aan. De Engelsen beloonden den gezagvoerder voor dit stoute staaltje door hem tot "Hon. Member of the Order of the British Empire " te benoemen, terwijl H.M. de Koningin hem het Kruis van Verdienste met Ervolle Vermelding toekende.

5. ss batavier IV
Gedurende het tijdvak 17 Mei tot 21 Juni 1940 maakte bet ss. Batavier IV vier reizen tusschen Frankrijk en Engeland voor het vervoer van troepen en uitgewekenen. Hoewel het schip niet voorzien was van enig geschut of andere wapens, maakte de gezagvoerder noch de bemanning bezwaren, ofschoon zij voortdurend aan hevige luchtaanvallen bloot stonden en gevaar liepen op de vele uitgestrooide mijnen te lopen. Het enige commentaar dat gemaakt werd was "Wij doen wat wij kunnen voor onze vrijheid en die van. de gehele wereld."Toen de gezagvoerder in den nacht van 19 op 20 Mei het schip van de reede in de haven van Boulogne wilde brengen had zulk een hevig bombardement plaats, dat de loods naar open zee wenste terug te keeren De gezagvoerder gaf hieraan evenwel geen gehoor en getrouw aan de hem verstrekte opdracht, bracht hij bet schip binnen, tengevolge waarvan een groot aantal troepen, waaronder gewonden, benevens een aanzienlijk bedrag aan geld, naar Engeland konden worden overgebracht. Ook werd nog een reis naar Guernsey gemaakt om de inwoners te evacueeren.

6.ss bantam
Stoomende in Straat Semaoe (Z.W.-kust van Timor), werd bet ss. Bantam op 1 Februari 1942 door acht vijandelijke bommenwerpers aangevallen. Aangezien op bet schip geen afweergeschut aanwezig was, besloot de gezagvoerder te trachten door een onverwachte manoeuvre de aanval der vliegtuigen te ontloopen. Na enigen tijd een
zig-zag koers gestuurd te hebben, gaf hij op bet ogenblik dat de bommenwerpers een hoek van 50 met den horizen maakten, hard stuurboord roer als gevolg waarvan de acht afgeworpen bommen ver aan bakboord terecht kwamen. Bij een tweede aanval van deze
vliegtuigen werd een overeenkomstige manoeuvre uitgevoerd, zij bet dat ditmaal hard bakboord roer werd gegeven. Hierdoor gelukte bet werkelijk de bommen telkens hun  doel te doen missen totdat de Japanners er genoeg van hadden en verdwenen.

ssbantam

ss bantam

7. de sleepboten
De verrichtingen van onze onvolprezen sleepbooten zijn steeds zooveel mogelijk geheim gehouden, en ook de Britsche Admiraliteit was altijd uiterst voorzichtig met het doen van mededeelingen. In een rapport over de sleepboot " Thames " staat o.a. "Gedurende het slechte jaargetijde en tijdens bet hoogtepunt der Duitsche onderzeebootaanvallen in den winter 1940-1941, heeft de sleepboot " Thames " voortdurend in de gevaarzone moeten koersen, meestal zonder bescherming van oorlogsschepen. Het vaartuig heeft bijgedragen tot bet behouden binnenbrengen van vele schepen, en redde menig  mensenleven. O.a. sleepte de " Thames " het getorpedeerde ss. Baltara over een afstand van 8oo mijlen in den Atlantischen Oceaan.

 

 

 

[Sleepboten - Suppliers - vrachtschepen] [Sleep boten] [pasvik] [red dolphin] [scapino] [caravalier] [capt michalis] [de fighter vertrekt voor de laatste keer uit terneuzen] [DUTCH PARTNER] [taurus en de carlo magno] [de smitwijs singapore omgedoopt in de svitzer singapore] [janus en de taurus] [smit finland] [union diamond] [Smit London] [Hudson Zwartezee Noordzee] [AHT PRIMUS] [Smitwijs Singapore] [Smit Matsas ex Poolzee] [carlo magno] [dzhigit] [Alphonse letzer] [salvage champion met sleep sainty] [abeille iroise] [AETOS Z] [fighter] [HELLAS] [kintore] [smit humber in dok] [fairplay 22 in dok] [texelbank] [smit zweden en de union sapphire] [primus tijdens vertek met heerrema ponton] [thamesbank] [aht maersk trader] [englishman] [eurosund] [fairplay 30] [fairplay III] [De Kronos met sleep] [MURIA ex independent II] [neftegaz 57] [nova k] [pacific blade] [SALUS ex BALAU] [sd seal] [svitser singapore even in rotterdam] [svitzer sky] [vlieland] [vs hamburg 2] [waterastraat] [well enhancer] [zeesleepboot holland] [zhizhgin] [fairplay 23] [mts indus] [Koopvaardij Rederijen] [-KRL-  KONINKLIJKE ROTTERDAMSELLOYD] [WM.Ruys & zn] [koninklijke rotterdamsche lloyd beheer] [Rotterdamse LLoyd] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v.] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v. Prijsschepen] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd - NedLLoyd] [nedlloyd] [blue star line] [technieken] [Stoom technieken] [stoomketels] [peiltoestellen] [condenspotten] [brandstof dagtank] [scheepshulpwerktuigen] [scheeps diesel motoren] [Brandstofpompen voor dieselmotoren] [ingezonden verhalen] [HOE IK BEGON ALS KETELBINKIE OP DE HALCION LINE] [DE GEBOORTE VAN EEN KETELBINKIE A-B VAN DE STAD ROTTERDAM] [KETELBINKIE DEEL  2] [KETELBINKIE DEEL 3] [KETELBINKIE DEEL 4] [KETELBINKIE DEEL 5] [KETELBINKIE DEEL 6] [KETELBINKIE DEEL 7] [DE ONDERGANG VAN DE ERTS TANKER JACOB VEROLME] [INLEIDING ONDERGANG JACOB VEROLME] [DE EXPLOSIE EN DE SCHIPBREUK] [DE REDDING] [OORZAKEN EN ACHTERGRONDEN] [NASCHRIFT] [DE SLEEPREIS VAN DE ZWARTEZEE ENDE SEEFALKE MET HET WRAK] [DE OPDRACHT HET TOT ZINKEN BRENGEN VAN DE JACOB VEROLME] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 2] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 1] [reisverslag krl] [een sleepreis aan boord van de temi  3] [vakantie werk op de temi 2] [hendrik de haan] [met de logger katwijk 142 ter haringvangst] [ketelbinkie op de tompenberg van de rederij vinke in rotterdam] [ketelbinkie 2] [hendrik de haan als licht matroos op de giekerk] [matroos onder de gage] [Groeven in de Perzische Golf] [een reis met de tasmanzee in 1964] [een reis met de clyde smit salvor  01-09-1973 tot  07-06-1974] [mijn tijd bij smit lloyd] [mooie sterke verhalen van de Holland Amerika Lijn] [de opbouw van de nieuw amsterdam] [een rondje met de hoofdmachinist] [het valpatent en andere complicaties] [scheeps grappen] [bermuda driehoek november 1965] [nieuw amsterdam 1958] [mammoet tanker sea prince een job van smit lloyd tijdens tansport over zee gezonken] [j.k.van der luit met ons eigen schip naar afrika] [DE kleuren van de schoorsteen] [De Smit Salvor opgebracht in Cuba] [DE STRANDING VAN DE LINDEKERK EN  DE ONDERGANG VAN DE EBRO] [KERST OP ZEE AAN BOORD VAN DE MOERDIJK] [Het grote smit archief van Mink van der Pol] [de hudson in de tweede wereld oorlog] [de eerste wittezee sleepte de eerste onderzeeboot de Hr.Ms.K1 naar nederlands indie'' in 1916] [Zwartezee in oorlogstijd 1940 - 1945] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1940] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1941] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1942] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1943] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1944] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1945] [Overige Scheepvaart] [nederlands koopvaardij in oorlogstijd] [inleiding] [de inschakeling in de oorlog voering] [de verchartering aan het britsche ministerie voor oorlogs vervoer] [de prijsschepen de verkoop der ladingen bewapening der koopvaardijvloot de visscherij] [scheepsverliezen] [deelname koopvaardijvloot aan de oorlog] [de marnix / ss volendam / ss montferland] [ms rolf / ss batavier / ss bantam/ de sleepboten] [ss pieter de hoogh/ ms mijdrecht/ ms prontis/ms odina] [M.S omlandia/S.S wilhemina/M.S kampar/sleepboot,roode zee/Koopvaardij in de Oost] [regeeringsmaatregelen] [ZWAARLADING SCHEPEN] [zwaarladingschip annegret] [zwaarladingschip dockwise swan] [zwaarladingschip STELLA NOVA] [OFFSHORE VAARTUIGEN EN BOOR EILANDEN] [aoka-mizu] [Booreiland de GALAXY III vertekt naar zee] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA PEGASUS] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA POLARIS] [OLIE CHEMIE  ERTS  TANKERS en BULK CARRIERS] [bulk carrier SIVER PEGASUS] [erts tanker cic-elli s] [de ertstanker FAITH N komt binnen] [mammoettanker delta captain] [mammoet tanker olinda komt binnen] [olietanker petroatlantic] [tanker DL  BELL FLOWER] [TRANSPORTEN EN BERGINGEN] [mts indus komt binnen met ponton  skyline barge 17] [Eigen reisverslagen] [taktow 1 tijdens ass,matador 3] [Smit Maasluis] [smit Noordzee] [Smit Poolzee] [smit rotterdam] [Smit Rotterdam ( english )] [A TRIP WITH THE SMIT HUNTER 1982] [smit newyork] [reisverslag smit hunter  1982] [Sleepboot en Supply rederijen] [crowley deel 1] [smit lloyd tugs - anchorhandeling - supply vessels] [smit lloyd] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel2] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel1] [semco] [Maersk] [containerschip alexander maersk] [containerschip emma maersk] [containerschip maersk klaipeda ex  nedlloyd stuyvesand] [containerschip maersk kuantan] [Ccontainerschip maersk palermo] [containerschip maersk salalah] [containerschip de mearsk salina] [containerschip edith mearsk] [containerschip lica maersk] [containerschip MAERSK BALI] [containerschip MAERSK LUNA]