Welkom op de Scheepvaart site
van Maarten Dijkhuizen

 

Heeft u zelf ook gevaren en wilt u onze bezoekers ook laten genieten van uw verhalen ?
Maak dan een mooi verhaal en stuur dat naar
dit Email adres.

 

12.M.S omlandia
Het m.s. Omlandia vertrok op 8 Augustus 1940 in ballast van Southampton naar Falmouth in een convooi van zes schepen. Er stond een machinegeweer op het achterdek. Reeds na een uur werd
het schip door twaalf vliegtuigen aangevallen. De 0mlandia begon dadelijk te schieten en haalde waarschijnlijk een vliegtuig neer. Een lichtmatroos ward echter door mitrailleurkogels zwaar gewond en overleed kort daarop. De bommen vielen zo dicht bij het schip, dat dit als het ware lag te slingeren en te stampen, hoewel het fraai weer was. De gezagvoerder werd door een bomscherf een been onder de knie afgeslagen. Met behulp van lakens ward er gauw een noodverband aangelegd. Daar het schip zwaar beschadigd was en slagzij kreeg, werd besloten in de booten te gaan. De reddingboot was echter ook doorzeefd met kogels en de bemanning was gedwongen weer naar het schip terug te roeien en aan boord te gaan. Met de grootste moeite werden de gewonden aan boord geheschen. Daarna ward met man en macht het zware vlot overboord gezet en de bemanning daar weer op neergelaten. Ondanks de ellende bleef de kapitein onverstoorbaar en zeide tegen den stuurman " neem dat stuk been van mij ook maar mee." Gelukkig kon men spoedig de wal bereiken, en slechts door bloedtransfusie was het mogelijk den kapitein in leven te houden. Zijn onverschrokkendheid en koelbloedigheid was een schoon voorbeeld voor de bemanning. Het schip werd later nog geborgen.

13.S.S wilhemina
Op 7 December 1941 zette het s.s.Wilhelmina met 4.500 ton kolen koers naar Nagoya. De bemanning bestond uit een Nederlandsche eerste Stuurman, een Russische Radiotelegrafist, een aantal Chineezen en twee Japanners, die z.g. opdracht hadden de vracht te controleeren. Na twee dagen werd bericht ontvangen, dat de oorlog tusschen Nederland en Japan was uitgebroken. De gezagvoerder veranderde onmiddellijk van koers en teneinde de snelheid te verhogen, gebruikte hij de kolen die voor de Japansche firma bestemd waren. Bovendien werden aanstalten gemaakt het schip in geval van nood tot zinken te brengen. De bemanning werd medegedeeld, dat getracht zou worden een geallieerde haven te bereiken. Nu lieten de Japanners hun masker vallen en het bleek, dat zij van het uitbreken van den oorlog op de hoogte waren, en moesten toezien dat het schip naar Japan zou varen. Zij probeerden de Chineesche bemanning met 2ooo yen elk om te kopen wanneer zij het schip naar een Japansche haven brachten. Dit mislukte echter, en de gezagvoeder seinde elke dag braaf zijn positie aan de firma teneinde geen argwaan te wekken. Gedurende de Kerstdagen werd de Wilhelmina door slecht weer ver uit de koers, gedreven, terwijl de machines onklaar raakten en de bemanning gebrek aan voedsel en water begon te krijgen. Tenslotte waagde de kapitein het een radiosein naar een bevriend schip te zenden, in de hoop dat dit niet door de Japanners zou worden opgevangen. Dit gelukte en na korten tijd kwam een oorlogsbodem te hulp en bracht de Wilhelmina veilig binnen.

14.M.S kampar
Op 13 Februari 1942 stoomde het m.s. Kampar van de K.P.M. de Moesirivier uit, en ontmoette na eenigen tijd een Japansche transportvloot. De gezagvoeder besloot rustig met de vloot mee te varen en het gelukte hem zodoende onopgemerkt te blijven. Toen de duisternis inviel zakte hij geleidelijk af, en verloor het convooi tenslotte uit het oog.Enkele maanden later had de Kampar wederom een avontuur in het vaarwater nabij Sumatra's Oostkust. Eensklaps ontdekte men den periscoop van een onderzeeer, vlakbij. De kapitein bedacht zich geen oogenblik, doch door het roer om te gooien voer hij dwars over de duikboot heen, die daarna niet meer tot den aanval overging.

15.sleepboot,roode zee
De befaamde sleepboot Roode Zee verliet Nederland in April 1940 in Britschen dienst. Onmiddellijk na de bezetting kreeg het schip opdracht naar West-India te vertrekken, teneinde in Bermuda en Trinidad te worden gestationeerd. Hier heeft de Roode Zee zeer belangrijk werk voor de Britsche Admiraliteit kunnen verrichten. In Februari 1942 werd o.a. onder bijzonder moelijke omstandigheden een Portugeesch schip naar de haven van Bermuda gesleept. Kort daarop twee zwaar geladen Britsche vrachtschepen, benevens een getorpedeerde tanker, die verlaten nabij Trinidad ronddreef. Dit was bijzonder gevaarlijk werk, daar de WestIndische wateren een dankbaar jachtterrein voor duikbooten opleverde en de sleep hoogstens 5 mijl kon maken. Een buitengewoon knap stuk werk was het sleepen van een droogdok van Montevideo naar een Noord-Afrikaansche haven, in samenwerking met de sl,b. Thames. Daarna bracht de Roode Zee het ss. Cape Mohican van Gibraltar naar Engeland onder zeer moeilijke weersomstandigheden, waarbij o.a. de sleeptros brak. In het rapport van de Britsche Admiraliteit wordt speciaal melding gemaakt van het feit, dat de bemanning van 15 koppen gedurende den geheelen oorlog bij elkaar is gebleven, hetgeen aan de uitstekende leiding van den gezagvoerder te danken is. Er werd op de Roode Zee hard gewerkt, de boot stond dag en nacht ter beschikking, steeds klaar uit te loopen. Het was daarom
een harde slag voor onze koopvaardij, toen dit stuk " Hollands Glorie " in het voorjaar 1944 als vermist werd gemeld.

Onze Koopvaardij in de Oost
Tijdens en na de slag in de Javazee slaagden vele schepen erin naar Australia en Britsch-India uit te wijken, waarbij zij uiteraard een groote rol in de evacuatie van Nederlandsch-India hebben gespeeld. Ofschoon hierover nog geen bijzonderheden kunnen worden vermeld kan wel worden gezegd, dat een groot aantal Nederlandsche schepen in de kustvaart van Britsch-India en Australia voeren, en steeds in de gelederen der Australische en Amerikaansche vloot aan den strijd tegen Japan hebben deelgenomen, door het aanvoeren van levensmiddelen en oorlogsmaterieel over de geweldige afstanden tusschen de bases der geallieerde strijd krachten.

 

 

[Sleepboten - Suppliers - vrachtschepen] [Sleep boten] [pasvik] [red dolphin] [scapino] [caravalier] [capt michalis] [de fighter vertrekt voor de laatste keer uit terneuzen] [DUTCH PARTNER] [taurus en de carlo magno] [de smitwijs singapore omgedoopt in de svitzer singapore] [janus en de taurus] [smit finland] [union diamond] [Smit London] [Hudson Zwartezee Noordzee] [AHT PRIMUS] [Smitwijs Singapore] [Smit Matsas ex Poolzee] [carlo magno] [dzhigit] [Alphonse letzer] [salvage champion met sleep sainty] [abeille iroise] [AETOS Z] [fighter] [HELLAS] [kintore] [smit humber in dok] [fairplay 22 in dok] [texelbank] [smit zweden en de union sapphire] [primus tijdens vertek met heerrema ponton] [thamesbank] [aht maersk trader] [englishman] [eurosund] [fairplay 30] [fairplay III] [De Kronos met sleep] [MURIA ex independent II] [neftegaz 57] [nova k] [pacific blade] [SALUS ex BALAU] [sd seal] [svitser singapore even in rotterdam] [svitzer sky] [vlieland] [vs hamburg 2] [waterastraat] [well enhancer] [zeesleepboot holland] [zhizhgin] [fairplay 23] [mts indus] [Koopvaardij Rederijen] [-KRL-  KONINKLIJKE ROTTERDAMSELLOYD] [WM.Ruys & zn] [koninklijke rotterdamsche lloyd beheer] [Rotterdamse LLoyd] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v.] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd b.v. Prijsschepen] [Koninklijke Rotterdamse LLoyd - NedLLoyd] [nedlloyd] [blue star line] [technieken] [Stoom technieken] [stoomketels] [peiltoestellen] [condenspotten] [brandstof dagtank] [scheepshulpwerktuigen] [scheeps diesel motoren] [Brandstofpompen voor dieselmotoren] [ingezonden verhalen] [HOE IK BEGON ALS KETELBINKIE OP DE HALCION LINE] [DE GEBOORTE VAN EEN KETELBINKIE A-B VAN DE STAD ROTTERDAM] [KETELBINKIE DEEL  2] [KETELBINKIE DEEL 3] [KETELBINKIE DEEL 4] [KETELBINKIE DEEL 5] [KETELBINKIE DEEL 6] [KETELBINKIE DEEL 7] [DE ONDERGANG VAN DE ERTS TANKER JACOB VEROLME] [INLEIDING ONDERGANG JACOB VEROLME] [DE EXPLOSIE EN DE SCHIPBREUK] [DE REDDING] [OORZAKEN EN ACHTERGRONDEN] [NASCHRIFT] [DE SLEEPREIS VAN DE ZWARTEZEE ENDE SEEFALKE MET HET WRAK] [DE OPDRACHT HET TOT ZINKEN BRENGEN VAN DE JACOB VEROLME] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 2] [kapitein a poot een sleper in hart en nieren deel 1] [reisverslag krl] [een sleepreis aan boord van de temi  3] [vakantie werk op de temi 2] [hendrik de haan] [met de logger katwijk 142 ter haringvangst] [ketelbinkie op de tompenberg van de rederij vinke in rotterdam] [ketelbinkie 2] [hendrik de haan als licht matroos op de giekerk] [matroos onder de gage] [Groeven in de Perzische Golf] [een reis met de tasmanzee in 1964] [een reis met de clyde smit salvor  01-09-1973 tot  07-06-1974] [mijn tijd bij smit lloyd] [mooie sterke verhalen van de Holland Amerika Lijn] [de opbouw van de nieuw amsterdam] [een rondje met de hoofdmachinist] [het valpatent en andere complicaties] [scheeps grappen] [bermuda driehoek november 1965] [nieuw amsterdam 1958] [mammoet tanker sea prince een job van smit lloyd tijdens tansport over zee gezonken] [j.k.van der luit met ons eigen schip naar afrika] [DE kleuren van de schoorsteen] [De Smit Salvor opgebracht in Cuba] [DE STRANDING VAN DE LINDEKERK EN  DE ONDERGANG VAN DE EBRO] [KERST OP ZEE AAN BOORD VAN DE MOERDIJK] [Het grote smit archief van Mink van der Pol] [de hudson in de tweede wereld oorlog] [de eerste wittezee sleepte de eerste onderzeeboot de Hr.Ms.K1 naar nederlands indie'' in 1916] [Zwartezee in oorlogstijd 1940 - 1945] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1940] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1941] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1942] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1943] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1944] [de oorlogs aktiviteiten van de zwartezee 1945] [Overige Scheepvaart] [nederlands koopvaardij in oorlogstijd] [inleiding] [de inschakeling in de oorlog voering] [de verchartering aan het britsche ministerie voor oorlogs vervoer] [de prijsschepen de verkoop der ladingen bewapening der koopvaardijvloot de visscherij] [scheepsverliezen] [deelname koopvaardijvloot aan de oorlog] [de marnix / ss volendam / ss montferland] [ms rolf / ss batavier / ss bantam/ de sleepboten] [ss pieter de hoogh/ ms mijdrecht/ ms prontis/ms odina] [M.S omlandia/S.S wilhemina/M.S kampar/sleepboot,roode zee/Koopvaardij in de Oost] [regeeringsmaatregelen] [ZWAARLADING SCHEPEN] [zwaarladingschip annegret] [zwaarladingschip dockwise swan] [zwaarladingschip STELLA NOVA] [OFFSHORE VAARTUIGEN EN BOOR EILANDEN] [aoka-mizu] [Booreiland de GALAXY III vertekt naar zee] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA PEGASUS] [Diving Support/Offshore constructievaartuig TOISA POLARIS] [OLIE CHEMIE  ERTS  TANKERS en BULK CARRIERS] [bulk carrier SIVER PEGASUS] [erts tanker cic-elli s] [de ertstanker FAITH N komt binnen] [mammoettanker delta captain] [mammoet tanker olinda komt binnen] [olietanker petroatlantic] [tanker DL  BELL FLOWER] [TRANSPORTEN EN BERGINGEN] [mts indus komt binnen met ponton  skyline barge 17] [Eigen reisverslagen] [taktow 1 tijdens ass,matador 3] [Smit Maasluis] [smit Noordzee] [Smit Poolzee] [smit rotterdam] [Smit Rotterdam ( english )] [A TRIP WITH THE SMIT HUNTER 1982] [smit newyork] [reisverslag smit hunter  1982] [Sleepboot en Supply rederijen] [crowley deel 1] [smit lloyd tugs - anchorhandeling - supply vessels] [smit lloyd] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel2] [CPT Empresas Maritimas S.A. deel1] [semco] [Maersk] [containerschip alexander maersk] [containerschip emma maersk] [containerschip maersk klaipeda ex  nedlloyd stuyvesand] [containerschip maersk kuantan] [Ccontainerschip maersk palermo] [containerschip maersk salalah] [containerschip de mearsk salina] [containerschip edith mearsk] [containerschip lica maersk] [containerschip MAERSK BALI] [containerschip MAERSK LUNA]